sadsad x
asdasd
Gizlilik HaklarıGizlilik Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. GEBE HAMİLE GİYİM’in işbu formdan ve mevzuattan doğan hakkı saklıdır. Makul olmayacak düzeyde zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu, Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın 13. Maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. 

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitesinde (www.gebe.com.tr) sunulan başvuru formu ile ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik San. Tic. AŞ’ye ait “Dünya Ticaret Merkezi A 1 Blok Kat:5 No: 224-225 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu abtas@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Mevzuat gereğince, Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir. Bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslar arası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve tarafınızla herhangi bir ürün tanıtımı veya pazarlaması için bağlantıya geçilmeyecektir. 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.