sadsad x
asdasd
KVKK Aydınlatma Metni

İZİN BEYANI ABTAdnan Bulak Tekstil Temsilcilik A.Ş. (GeBe Hamile Giyim), müşterilerinin alışverişleri sırasında ve/veya çeşitli kanal ve yöntemler aracılığıyla verdiği veya ileride vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş bilgilerini tutmaktadır. Müşteri, bilgiler’in ABT Adnan Bulak A.Ş. tarafından toplanmasını ve Müşteri’ye özel kampanya, reklam ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve tele satış uygulamaları, istatistiki analizler gibi amaçlar için işlenmesini kabul eder. Müşteri, kendisiyle telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan iletişime geçilerek ABT Adnan Bulak A.Ş. (Gebe Hamile Giyim) hizmet veren şirketler tarafından fayda veya satış teklifleri sunulmasına, bilgilendirme yapılmasına izin verir. Müşteri, Bilgilerin, yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için ABT Adnan Bulak A.Ş. adına altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılmasını ve Bilgilerin bu kişilerce söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere işlenmesini kabul etmektedir. ABT Adnan Bulak A.Ş. temsil ettiği markalarda geçerli çeşitli avantajlar sunmak üzere müşteri memnuniyeti odaklı program ve uygulamalar oluşturabilir. Müşteri kendi isteğiyle bu programlara dahil olduğunda, bu İzin Beyanı’nda belirtilen tüm koşullar bu program ve uygulamalar için de programların devamı süresince ve sonrasında da geçerli olacaktır. ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik A.Ş. (GeBe Hamile Giyim) tarafından kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını 0850 433 43 23 numaralı telefondan ve info@gebe.com.tr adresinden talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Açık Rıza Metni


ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik A.Ş. (GEBE HAMİLE GİYİM) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin ABT Adnan Bulak Tekstil Temsilcilik A.Ş. (GEBE HAMİLE GİYİM) tarafından sağlanan satım ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafımla iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açık rızam ile onaylıyorum.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.